INFORMACJA CARITAS

CARITAS informuję ,że jest czynny w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00

Wydawanie żywności dla osób zakwalifikowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej odbywać się będzie w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00.

CARITAS przy parafii NCiKCh zwraca się do osób najbardziej potrzebujących, które chciałyby otrzymywać paczki żywnościowe wydawane w naszej parafii, aby zgłaszały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, by ten wydał skierowanie do pobierania żywności.

Osoby takie winny spełniać kryterium dochodowe:

951,00 zł dla osoby samotnie mieszkającej
771,00 zł dla osoby mieszkającej we wspólnym gospodarstwie.

Pielgrzymka do Lwowa

UWAGA zmiana terminu pielgrzymki do Lwowa z terminu 12 - 17.06.2017 r. na 05 - 10.06.2017

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI Niedzielę Zwykłą 25.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami duszpasterskimi na XXVI Niedzielę Zwykłą.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXV Niedzielę Zwykłą 18.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami duszpasterskimi na XXV Niedzielę Zwykłą.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą 11.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami duszpasterskimi na XXIV Niedzielę Zwykłą.

Strony