Wesprzyj parafię - jak przekazać 1%

Szafarze Komunii Świętej

Jak sama nazwa wskazuje szafarzem nadzwyczajnym Komunii sw. jest ten, kto w sytuacji niezwykłej, określonej prawem, pomaga rozdawać Komunię sw. podczas Mszy sw. albo jest posłany przez duszpasterzy do chorych w domach lub placówkach opiekuńczych.

Kto może zostać szafarzem?
 
Prawo kanoniczne i dokumenty Konferencji Episkopatu Polski określiły, jakie warunki powinna spełniać osoba, która ma tę funkcję wypełniać. 
  1. Mężczyzna, żonaty lub stanu wolnego, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego, w wieku 25-65 lat.
  2. Mająca/y poważanie wsród duchowieństwa i wiernych. 
  3. Pozytywną opinię moralną, pobożność eucharystyczną, aktywność w życiu parafialnym.
  4. Musi ukończyć kurs przygotowawczy zakończony rekolekcjami zamkniętymi.
  5. Obowiazuje ją/go uczestnictwo w zajeciach programu formacyjnego w ciagu roku. 
Główne zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę. Podczas posługi w kościele i w trakcie liturgii plenerowych szafarz ubrany jest w albę i w takim stroju udziela Komunii. Zanosząc Komunię do domu osoby starszej, chorej lub do szpitala, ubrany jest w odświętny strój świecki.
 
Szafarz może również przewodniczyć nabożeństwom wystawiając Najświętszy Sakrament, a jedyną różnicą jest to, że nie może Nim udzielić błogosławieństwa, na zakończenie może wypowiadać słowa "Niech NAS Błogosławi.....". W stosunku do Szafarzy nie powinno się używać określenia "Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii", ponieważ Eucharystię może celebrować wyłącznie prezbiter, a Komunia Święta jest tylko jej częścią.
 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w naszej parafii:
  1. Gursztyn Bogdan
  2. Kus Mieczysław
  3. Molak Łukasz
  4. Woźny Wiesław
  5. Żywocki Henryk